Før og nå: Det er ikke bare arbeidsantrekket for helsearbeidere som har endret seg de siste hundre år; lederrollen er siden den gang også tydeliggjort.

Ikke bare arbeidsantrekket  som har endret seg de siste hundre år? Lederrollen krever også sitt.

Da samhandlingsreformen ble iverksatt ved nyttår 2012 , ble landets kommuner tilbudt en ledelseutdanning for sine ledere innen helse- og omsorgssektoren.  Høgskolen i Hedmark  vant sammen med Fagakademiet og RO (Ressurssenter for Omstilling i kommunene)   denne nasjonale utlysningskonkurransen.

Konseptet består av fire moduler. Modul 1 «Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlig lederferdigheter» styrker ledernes kunnskap og ferdigheter til refleksjon over egen lederpraksis. Målet er en styrket lederkompetanse gjennom egenutvikling i praksis, og ikke kun gjennom en teoretisk tilnærming.

Dette visste man ville stille store krav til alle aktører, ikke minst til foreleser.

Fire fagpersoner gikk inn i en tett utviklingsprosess rundt firedagers programmet for Modul 1:  To erfarene forelesere ved Høgskolen i Hedmark, emneansvarlig Elisabeth Rønnevig og kollega Lisbeth Berglund samt de to eksterne pedagogene Øyvind Thorvaldsen og Bjørn Smith-Hald.  Inneholdet endte opp som en god miks av både teori, øvelser og egenutvikling.

Det var nettopp noe av dette direktoratet etterspurte i sin anbudskonkurranse.

.

Gjøvik Helseledelse

Modul 1 vektlegger egenutviling som avgjørende for godt lederskap av myndiggjorte medarbeidere.

Modul 1 vektlegger egenutvikling som avgjørende for et godt lederskap av myndiggjorte medarbeidere.

– STORT FAGLIG UTBYTTE …

Bjørn har vært foreleser ved en rekke samlinger både i Akershus, Indre Telemark, Nedre Telemark, Vestfold og i Gjøvikregionen. Responsen fra studenetene har vært svært positiv, ikke minst til metodebruken. Her er feedback via Questback fra to av deltakerne fra Gjøvikregionen:

Har hatt stort faglig utbytte, og læringsformen i praktisk tilnærming styrker dette. Direkte overføringsverdi i arbeidshverdagen. Merker selv at forventninger jeg hadde ved oppstart til Modul 1 er i møtekommet av veileder og foreleser.

.

– Veldig godt fornøgd. Veldig god og praktisk tilnærming til fagstoffet. Sitter igjen med motivasjon for å bruke metodene i egen avdeling. 

.

MEGET GOD EVALUERING

Tallenes tale ...

Tallenes tale …

Det ble invitert til skriftlig respons, også fra Gjøvikregionen. Den kom fra 17 av 21 studenter via Questback, hvor 0 var svakeste og 6 sterkeste karakter, om blant annet følgende:

.

Overføringsverdi, nytte og relevans: Snitt på 5,6

Karakteren 5: 6 studenter

Karakteren 6: 11 studenter

..

Foreleser (engasjert, variert, formidlingsevne): Snitt på 5,8

Karakteren 5: 4 studenter

Karakteren 6: 13 studenter.

 .

Totalvurderingen av samtlige forhold rundt studiet inkl. gjennomføring, lokaler, bevertning mm:  Snitt på 5,5

Kilde: Høgskolen i Hedmark, avd. ØSIR v/ Ingunn Schult