Før og nå: Det er ikke bare arbeidsantrekket for helsearbeidere som har endret seg de siste hundre år; lederrollen er siden den gang også tydeliggjort.

Før og nå: Det er ikke bare arbeidsantrekket for helsearbeidere som har endret seg de siste hundre år; lederrollen er siden den gang også tydeliggjort.