Modul 1 vektlegger egenutviling som avgjørende for godt lederskap av myndiggjorte medarbeidere.

Modul 1 vektlegger egenutviling som avgjørende for godt lederskap av myndiggjorte medarbeidere.