«Sett grenser – Si ifra!» og «Bestem selv!»

Et skreddersydd undervisningsopplegg som har møtt over 200.000 vg2-elever. Forskning påviser positiv atferdsendring hos målgruppen.

Hensikten med dette kurset, er å oppnå en reell atferdsendring, ikke bare en økt forståelse. Derfor er det en rekke ulike metodegrep benyttes, og som samlet gir optimal effekt.

Les mer her. (Klikk)

Hjemmesiden har også en film som demonstrerer hva opplegget går ut på.

Denne hjemmesiden har bakgrunnsstoff og en film som viser hva opplegget går ut på.