Hjemmesiden har også en film som demonstrerer hva opplegget går ut på.