Nicht kategorisiert


Når erfaring teller

Sammen med psykolog Hans Christian Ramskov Jensen og psykoterapeut Olaf Tvede har Bjørn startet Nye Smia (klikk)

Her tilbyr de kurs og veiledning innen en rekke tema, blant annet …

  • Utsettelsessyndrom / prokrastinering
  • Konflikthåndtering
  • Stresshåndtering
  • Motivasjon og livsmestering

«Sett grenser – Si ifra!» og «Bestem selv!»

Et skreddersydd undervisningsopplegg som har møtt over 200.000 vg2-elever. Forskning påviser positiv atferdsendring hos målgruppen.

Hensikten med dette kurset, er å oppnå en reell atferdsendring, ikke bare en økt forståelse. Derfor er det en rekke ulike metodegrep benyttes, og som samlet gir optimal effekt.

Les mer her. (Klikk)

Hjemmesiden har også en film som demonstrerer hva opplegget går ut på.

Denne hjemmesiden har bakgrunnsstoff og en film som viser hva opplegget går ut på.

Før og nå: Det er ikke bare arbeidsantrekket for helsearbeidere som har endret seg de siste hundre år; lederrollen er siden den gang også tydeliggjort.

Ikke bare arbeidsantrekket  som har endret seg de siste hundre år? Lederrollen krever også sitt.

Da samhandlingsreformen ble iverksatt ved nyttår 2012 , ble landets kommuner tilbudt en ledelseutdanning for sine ledere innen helse- og omsorgssektoren.  Høgskolen i Hedmark  vant sammen med Fagakademiet og RO (Ressurssenter for Omstilling i kommunene)   denne nasjonale utlysningskonkurransen.

Konseptet består av fire moduler. Modul 1 «Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlig lederferdigheter» styrker ledernes kunnskap og ferdigheter til refleksjon over egen lederpraksis. Målet er en styrket lederkompetanse gjennom egenutvikling i praksis, og ikke kun gjennom en teoretisk tilnærming.

Dette visste man ville stille store krav til alle aktører, ikke minst til foreleser.

Fire fagpersoner gikk inn i en tett utviklingsprosess rundt firedagers programmet for Modul 1:  To erfarene forelesere ved Høgskolen i Hedmark, emneansvarlig Elisabeth Rønnevig og kollega Lisbeth Berglund samt de to eksterne pedagogene Øyvind Thorvaldsen og Bjørn Smith-Hald.  Inneholdet endte opp som en god miks av både teori, øvelser og egenutvikling.

Det var nettopp noe av dette direktoratet etterspurte i sin anbudskonkurranse.

.

Gjøvik Helseledelse

Modul 1 vektlegger egenutviling som avgjørende for godt lederskap av myndiggjorte medarbeidere.

Modul 1 vektlegger egenutvikling som avgjørende for et godt lederskap av myndiggjorte medarbeidere.

– STORT FAGLIG UTBYTTE …

Bjørn har vært foreleser ved en rekke samlinger både i Akershus, Indre Telemark, Nedre Telemark, Vestfold og i Gjøvikregionen. Responsen fra studenetene har vært svært positiv, ikke minst til metodebruken. Her er feedback via Questback fra to av deltakerne fra Gjøvikregionen:

Har hatt stort faglig utbytte, og læringsformen i praktisk tilnærming styrker dette. Direkte overføringsverdi i arbeidshverdagen. Merker selv at forventninger jeg hadde ved oppstart til Modul 1 er i møtekommet av veileder og foreleser.

.

– Veldig godt fornøgd. Veldig god og praktisk tilnærming til fagstoffet. Sitter igjen med motivasjon for å bruke metodene i egen avdeling. 

.

MEGET GOD EVALUERING

Tallenes tale ...

Tallenes tale …

Det ble invitert til skriftlig respons, også fra Gjøvikregionen. Den kom fra 17 av 21 studenter via Questback, hvor 0 var svakeste og 6 sterkeste karakter, om blant annet følgende:

.

Overføringsverdi, nytte og relevans: Snitt på 5,6

Karakteren 5: 6 studenter

Karakteren 6: 11 studenter

..

Foreleser (engasjert, variert, formidlingsevne): Snitt på 5,8

Karakteren 5: 4 studenter

Karakteren 6: 13 studenter.

 .

Totalvurderingen av samtlige forhold rundt studiet inkl. gjennomføring, lokaler, bevertning mm:  Snitt på 5,5

Kilde: Høgskolen i Hedmark, avd. ØSIR v/ Ingunn Schult