INTERNE KONFLIKTER

er den største trussel for mange ellers solide bedrifter og organisasjoner; enten det er mellom ledelse og ansatte, en mellommenneskelig konflikt eller det er en såkalt psykopat som driver sitt destruktive spill i og – ikke minst – bak kulissene.

Før det er for sent …

De fleste konflikter bør løses raskest mulig av interne ressurser, muligens i samarbeid med en ekstern veileder. Denne kan komme med innspill til hvordan konflikten kan håndteres. I så fall bør veileder ha både kompetanse, integritet og erfaring. Da kan dette løses raskt.

 

Er det helt på tampen? 

Da har gjerne ressurspersoner allerede sluttet eller i ferd med å søke seg bort. Og hvem

Skjermbilde 2017-12-07 12.27.58

Fra teori til praksis: Trening på  gode kommunikasjonsteknikker, styrker både ledelse og ansatte når konflikter skal løses.

risikerer organisasjon etter hvert å sitte igjen med? Og «gidder» ressurspersoner å søke jobb her nå? Et symptom er også at eksterne og kunder involveres i det som skjer: «Lukten» av interne konflikte kjennes på langt hold. Lojaliteten er fordampet for lengst. Da er situasjonen  såpass fastlåst og følelsene hos de involverte tett under kokepunktet; det er dannet allianser, det snakkes i korridorer og helst utenom arbeidstid; det hele minner snarere om stemningen foran en boksering. Her en en ekstern veileder ofte avgjørende for organisasjonens overlevelse.