Vi tester i fellesskap ut en verbal konfliktsituasjon for å finne ulike løsninger. 

INTERNE KONFLIKTER

er den største trussel for mange ellers solide bedrifter og organisasjoner; enten det er mellom ledelse og ansatte, en mellommenneskelig konflikt eller det er en såkalt psykopat som driver sitt destruktive spill i og – ikke minst – bak kulissene.

Før det er for sent …

De fleste konflikter bør løses raskest mulig av interne ressurser, muligens i samarbeid med en ekstern veileder. Denne kan komme med innspill til hvordan konflikten kan håndteres. I så fall bør veileder ha både kompetanse, integritet og erfaring. Da kan dette løses raskt.

Er det for sent? 

Da har gjerne ressurspersoner allerede sluttet eller i ferd med å søke seg bort. Hvem sitter organisasjon etter hvert igjen med? Et symptom er også at eksterne og til og med kunder involveres i det som skjer: «Lukten» av interne konflikte kjennes på langt hold. Da er situasjonen allerede såpass fastlåst og følelsene hos de involverte gjerne tett under kokepunktet; det er dannet allianser, det snakkes i korridorer og helst utenom arbeidstid; det hele minner snarere om stemningen foran en boksering enn ledelsens visjon om at «… vi er alle i samme båt, med kurs mot stadig bedre tider.»

Her en en ekstern veileder avgjørende for organisasjonens overlevelse.